Чорнобиль… 35 років

Чорнобиль… Катастрофа планетарного масштабу, яка сталася 35 років тому. Найпотужніша та найжахливіша аварія на АЕС в світі стала результатом совєтської окупації України. Для злочинного режиму людське життя було лише статистичними даними. Кількість загиблих від цієї трагедії продовжує зростати, і майбутні покоління страждатимуть від наслідків аварії в багатьох країних світу.
За розрахунками д-ра Віктора Хазана, які він зробив займаючись цією проблемою з моменту аварії, втрати складають близько 1 трлн. $. Життя не повернеш, кількість жертв Чорнобиля точно не відомо, вони збільшуються з кожним поколінням. Ніхто не знає які ще будуть наслідки. Сама жахлива техногенна катастрофа в світі стала вирішальною віхою в історії ядерної енергетики. Прогресивні країни зробили відповідні висновки. Але наша країна продовжує виробництво електроенергії на атомних електростанціях – самої дорогої та небезпечної. Подовжуються терміни роботи енергоблоків, які вже давно мали бути зупинені та виведені з експлуатації. Більше того, наш уряд купує ядерне паливо в окупанта і платить ворогу за відходи.
Згадуючи та вшановуючи тих, хто загинув та постраждав, нам треба зробити висновки. Людство має повністю відмовитися від ядерної енергетики в найближчий перспективі. Наша держава повинна стати місцем вільним від небезпечної, екологічно неприйнятної та економічно недоцільної технології отримання енергії. Всі АЕС в Україні мають бути поступово виведені з експлуатації і замінені на відновлювані джерела енергії.
Chernobyl … A catastrophe on a planetary scale that happened 35 years ago. The most powerful and terrible catastrophe at a NPP in the world was the result of the Soviet occupation of Ukraine. For the criminal regime, human life was only a statistic. The death toll from this tragedy continues to rise, and future generations will suffer the consequences of the accident in many countries around the world.
According to estimates by Dr Viktor Khazan, which he made dealing with this problem since the accident, the loss is about 1 trillion USD. You will not return life, the number of Chernobyl victims is not known for sure and is increasing with each generation. Nobody knows what the consequences will be. The most terrible man-made catastrophe has become a decisive milestone in the history of nuclear energy. Progressive countries have drawn appropriate conclusions. But our country continues to produce electricity at nuclear power plants – the most expensive and dangerous. Moreover, our government buys nuclear fuel from the russia and pays the enemy for the shipped nuclear waste.
Remembering and honoring those who died and were injured, we need to draw conclusions. Mankind must completely abandon nuclear energy in the near future. Ukraine must be a free from dangerous, environmentally unacceptable and economically impractical energy production technology. All NPPs in Ukraine should be phased out and replaced with renewable energy sources.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *