Сланцевий газ: слухання у комітетах ВРУ. Комітет екології. Резолюція

Сланцевий газ: слухання у комітетах ВРУ. Комітет екології

Сланцевий газ: слухання у комітетах ВРУ. Комітет з ПЕК

КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ, ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ТА ЛІКВІДАЦІЇ НАСЛІДКІВ ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

від 4 липня 2013 р.                                                                    № 13/1

Щодо слухань у Комітеті на тему «Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні»

Комітет з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи розглянув питання щодо екологічних проблем видобування сланцевого газу в Україні та результати слухань у Комітеті 22.05.13 на тему «Екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні» і відзначає.

У слуханнях взяти участь народні депутати України та працівники Верховної Ради України, Ради національної безпеки і оборони України, представники Міненерговугілля, Держгеонадр, НАК «Надра України», НАК «Нафтогаз України», НАН України, Львівської обласної ради, Івано-Франківської обласної державної адміністрації, Посольств Великобританії, Нідерландів і США в Україні, Американської торгівельної палати в Україні, офісу Міністерства енергетики США в Україні, компаній «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» і «Шеврон», науковці, представники неурядових організацій, засобів масової інформації та громадськості.

Учасники слухань у Комітеті взяли до відома таку інформацію:

З 2012 р. органами державної влади було прийнято ряд рішень щодо видобутку сланцевого газу в Україні. Зокрема, Верховною Радою України прийнято зміни до законодавчих актів, згідно з якими газ сланцевих товщ віднесено до вуглеводневої сировини, нетрадиційних вуглеводнів. Кабінетом Міністрів України видобування та використання зазначеного газу віднесено до пріоритетних напрямів інноваційної діяльності, затверджено умови конкурсів на укладення угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах Олеської та Юзівської ділянок, на яких можна його видобувати.

Підписано Угоду про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, між Державою Україна та компанією “Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.” і товариством з обмеженою відповідальністю “Надра Юзівська”.

З одного боку сланцевий газ є важливим енергоресурсом серед нетрадиційних видів палива. За інформацією Держгеонадр на території України розглядається два перспективних регіони з покладами сланцевого газу: Дніпровсько-Донецький та Люблінський із запасами 1,36 трлн. куб. м та 4,22 трлн. куб. м відповідно. З цих 5,58 трлн. куб. м в кінцевому рахунку з технічних причин можуть бути вилучені 1,19 трлн. куб. м (до 20 відсотків), що дозволить суттєво посилити власну ресурсну базу вуглеводнів в Україні. За умови використання лише технічно доступного сланцевого газу, на рівні споживання 2011 р., доведених запасів цих ділянок вистачить на 27 років. Представники компаній, які прагнуть видобувати сланцевий газ в Україні, заявляють про безпечність технологій, які вони застосовують під час його видобування. Позиція державних органів полягає у можливості безпечного видобування сланцевого газу в України за умови повного дотримання вимог законодавства.

А з іншого боку можливі екологічні проблеми видобування сланцевого газу в Україні викликають протести громадськості, занепокоєння науковців, незважаючи на інформаційну діяльність компаній, які прагнуть видобувати газ ущільнених пісковиків та сланцевий газ в Україні. Це стосується екологічних наслідків та ризиків застосування технології гідророзриву пласта (ГРП), зокрема щодо:

забруднення водоносних горизонтів та водних об‘єктів;

використання значних обсягів води;

технологічне застосування небезпечних хімічних речовин;

можливе посилення сейсмоактивності при масовому застосуванні ГРП;

використання значного земельного фонду;

утилізації відходів буріння, включаючи можливо забруднені природними радіоактивними речовинами;

імовірних викидів забруднюючих речовин та вуглеводнів в атмосферу, що сприятиме парниковому ефекту.

Крім цього постають також інші питання, пов‘язані з видобуванням сланцевого газу, зокрема щодо додаткового навантаження на спеціалізовані підприємства з перероблення та знешкодження відходів, транспортну інфраструктуру, збільшення шуму та впливу інших фізичних факторів, необхідність вирішення питань щодо власності та підвищення занепокоєння населення в місцях потенційної діяльності у зв’язку з відсутністю належного масового інформування та оформлення необхідних документів, а також юридичні питання оформлення угод про розподіл продукції, зокрема щодо комерційної таємниці та надання гарантій збереження якості довкілля.

На думку учасників слухань всі зазначені наслідки та ризики вимагають підвищеної уваги до проектування, експертизи та будівництва відповідних об‘єктів та реалізації проектів, додаткових досліджень, розроблення необхідного законодавства, а питання збереження комерційної таємниці не повинно приховувати ризики для життя та здоров‘я жителів територій, на яких проводитимуться роботи щодо сланцевого газу.

Тільки всебічне вивчення питання розвідки та видобування сланцевого газу в Україні, відкритий діалог з громадськістю сприятиме врегулюванню проблемних екологічних питань на законодавчому рівні, оцінці впливу цієї діяльності та ризиків від її провадження на навколишнє природне середовище, забезпеченню дотримання вимог відповідних міжнародних договорів про екологічну інформацію та за результатами всебічного дослідження прийняттю виваженого рішення із зазначеного питання.

Зважаючи на викладене та враховуючи пропозиції, висловлені під час слухань, Комітет    в и р і ш и в:

1. Інформацію щодо екологічних проблем видобування сланцевого газу в Україні взяти до відома.

2. Рекомендувати:

2.1. Кабінету Міністрів України разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади:

2.1.1. До початку виконання робіт з розробки сланцевого газу за Угодою про розподіл вуглеводнів між державою Україна та компанією “Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.” і товариством з обмеженою відповідальністю “Надра Юзівська” та укладення нових угод щодо розробки сланцевого газу забезпечити виконання таких заходів:

а) організації постійно діючої системи екологічного моніторингу та екологічного контролю стану навколишнього природного середовища в місцях розвідки та видобутку сланцевого газу, в тому числі щодо радіаційного забруднення, а також введення в дію відповідних нормативно-правових актів;

б) забезпечення нормативно-правового врегулювання надання дозволів на користування надрами для видобутку сланцевого газу методом гідророзриву (крекінгу) з метою недопущення проведення ГРП поблизу основних запасів питної води, у районах сейсмічних розломів, районів з дефіцитом питної води, об‘єктів природно-заповідного фонду, зон водозаборів питної води;

в) забезпечення здійснення оцінки впливу на навколишнє природне середовище, в тому числі на віддалену перспективу, діяльності щодо сланцевого газу, погодження джерел та обсягів відбору води, необхідної для проведення гідророзриву з органами місцевого самоврядування та відповідними центральними органами виконавчої влади;

г) унеможливлення забруднення навколишнього природного середовища рідкими відходами від діяльності, пов‘язаної з розвідкою та видобуванням сланцевого газу, зокрема шляхом уточнення проектів будівництва сховищ для рідких відходів з урахуванням всіх можливих сценаріїв розгортання надзвичайних ситуацій, сертифікації транспортних засобів для перевезення стічних вод з метою попередження витоків у разі аварій або недбалості водія, заборони передачі забрудненої води на очисні споруди, на яких відсутня можливість знешкодження токсичних і радіоактивних матеріалів, розробленням варіантів очищення, утилізації, повторного використання відпрацьованих технічних вод та захисту поверхневих водних ресурсів;

д) проведення екологічного страхування відповідальності на випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів від діяльності, пов‘язаної з розвідкою та видобуванням сланцевого газу;

е) використання екологічно безпечних технологій для розробки сланцевого газу, проведення досліджень з оцінки стратегічних перспективних ресурсів та інвентаризації розвіданих запасів прісних підземних вод, природної захищеності цих вод та прогнозу можливого її порушення при застосуванні технології гідророзриву, експлуатаційних запасів технічних поверхневих та підземних вод, що можуть бути використані для забезпечення гідророзриву при видобутку сланцевого газу, картування розломних зон підвищеної проникності;

є) врахування разом з компаніями, що планують розробку сланцевого газу в Україні, у текстах відповідних угод про розподіл продукції положень щодо гарантій інвестора на випадок шкоди, заподіяної внаслідок забруднення навколишнього природного середовища та погіршення якості природних ресурсів, проведення екологічного моніторингу стану навколишнього природного середовища та інформування громадськості про його результати, проведення геологічних досліджень задля уточнення умов видобування та прогнозування наслідків видобувної діяльності, проведення випереджувального інформування громадськості про переваги і ризики розробки сланцевого газу, участі компаній у соціально-економічному розвитку територіальних громад;

ж) оприлюднення і громадського обговорення результатів екологічного моніторингу, оцінки впливу на навколишнє природне середовище, хімічного складу розчинів для гідророзриву пласта, використання технологій, а також інших намірів щодо розробки сланцевого газу до ухвалення управлінських рішень;

2.1.2. Забезпечити оприлюднення екологічної частини Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, між Державою Україна та компанією “Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.” і товариством з обмеженою відповідальністю “Надра Юзівська”, проведення із залученням громадськості економічного, екологічного та юридичного аналізу зазначеної угоди;

2.1.3. Разом з підписантами розробити і внести зміни до Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, між Державою Україна та компанією “Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.” і товариством з обмеженою відповідальністю “Надра Юзівська” з метою виокремлення питань екологічної безпеки в окремий розділ з урахуванням необхідності виконання заходів згідно з пунктом 2.1.1 цього рішення.

2.1.4. Забезпечити проведення аналізу розвитку відновлюваних джерел енергії як альтернативи використання сланцевого газу, а також можливостей використання новітніх технологій для видобування залишків газу в існуючих свердловинах;

2.1.5. Прискорити подання до Верховної Ради України законодавчих актів щодо розв‘язання проблем, пов‘язаних з розробкою сланцевого газу в Україні, щодо оцінки впливу на довкілля з урахуванням вимог міжнародних угод і вимог Директиви ЄС 2011/92/ЄС, а також щодо обов‘язкового проведення державної екологічної експертизи;

2.1.6. Забезпечити неухильне дотримання вимог частини другої статті 11 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» щодо обов‘язковості проведення державної експертизи з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства проекту Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Олеська.

2.2. Мінприроди разом з Держгеонадрами забезпечити виконання конвенцій екологічного спрямування в частині, що стосуються діяльності, пов‘язаної з розробкою сланцевого газу, а також провести із залученням громадськості слухання щодо впровадження положень цих конвенцій.

2.3. Міненерговугілля розробити та подати на затвердження в установленому порядку зміни до Енергетичної стратегії України до 2030 року в частині прискорення розвитку відновлюваних джерел енергії, реалізації енергоефективних проектів та енергозберігаючих заходів.

2.4. Генеральній прокуратурі України забезпечити перевірку відповідності розроблення та укладення Угоди про розподіл вуглеводнів, які видобуватимуться у межах ділянки Юзівська, вимогам частини другої статті 11 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» щодо обов‘язковості проведення державної експертизи проектів угод про розподіл продукції з фінансових, правових, природоохоронних та інших питань відповідно до законодавства, а також вжити належних заходів прокурорського реагування.

3. Рішення Комітету направити до Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки, Ради національної безпеки і оборони України, Кабінету Міністрів України, Мінприроди, Міненерговугілля, Мінрегіону, Держводагентства, Держгеонадр, НАН України, Донецької, Івано-Франківської, Львівської, Харківської обласних рад та державних адміністрацій, компаній «Шелл Експлорейшн енд Продакшн Юкрейн Інвестментс (IV) Б.В.» і «Шеврон».

Голова Комітету І. Сех

 

http://www.zfront.org/sg/

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *