26.12.2016

Веселої Хануки!

!חג חנוכה שמח Хаг Ханука Самеах! Hag Hanukah Sameah!